Standardy kvality sociálních služeb | SQWIN - průvodce sociálními službami
SQWIN - Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky


Vítejte na stránkách SQWIN.CZ
Váš průvodce standardy kvality sociálních služeb

Tvorba a zavádění Standardů kvality sociálních služeb je proces ...

Usnadníme Vám život

Pro snadnou tvorbu a modifikaci Standardů se přímo nabízí využít prostředky výpočetní techniky.

A právě software, na jehož webové stránky jste se připojili, je jedinečným vodítkem ke správnému zvládnutí, nástrojem ke správnému vytvoření a pomocníkem ke správnému zavádění a naplňování Standardů kvality sociálních služeb do praxe Vašich zařízení.

V tomto softwaru si tým autorů stanovil nelehký úkol nabídnout poskytovatelům vodítko, nástroj, jak se v novém systému sociálních služeb orientovat tak, aby naplněním Standardů kvality sociálních služeb - základního kritéria toho, jak své služby poskytují, nejen uspěli při inspekcích, ale především, aby zodpovědně, citlivě a právně nezpochybnitelně a co nejlépe plnili závažný společenský i občanský úkol sociálních služeb, pro osoby sociálně potřebné.

Přejeme všem uživatelům tohoto SW mnoho úspěchů při práci s ním a se standardy samotnými. Všem pracovníkům v sociální sféře přejeme pak co nejméně času stráveného před počítačem a nad papíry a co nejvíce času stráveného s uživateli. Právě tento SW Vám umožní věnovat daleko více času uživatelům služeb, než vedení dokumentace a papírové válce. V SW SQ WIN spatřujeme významnou pomůcku poskytovatelům sociálních služeb v jejich vytrvalosti a dlouholeté práci ve prospěch jejich uživatelů sociálních služeb.

Pokuste si uvědomit kolik stovek, možná tisíců hodin času strávili Vaši pracovníci nad procesem tvorby a zavádění standardů kvality do Vaší praxe. Vzpomeňte si na desítky setkání, jednání, intervizí, supervizí, inspekcí kvality, kontrol či metodických dohlídek a konzultací, kterými jste prošli v posledních letech. Stále však můžete být v situaci, že není v oblasti tvorby a zejména zavádění SQ do Vaší praxe vše podle vašich představ.

K potlačení různých pochybností či nedostatků z uvedených procesů, poslouží právě předkládaný software SQ WIN, software pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb ( dle Zákona č. 108/2006 Sb.)

Kontaktujte nás

Vyzkoušejte rovněž další programy z této edice SQpersonal | SQmanager